Kontrola rodzicielska

Rodzicu, nie bądź obojętny, nie bagatelizuj problemu...


Duża część naszych szóstoklasistów przyznaje, że rodzice nie interesują się zakresem i czasem spędzanym przed komputerem przez ich pociechy. To niepokojące zjawisko.

Zapoznaj się z wynikami przeprowadzonego badania ankietowego w 2015 r.

KONTROLA RODZICIELSKA

Istnieje wiele narzędzi, które pomagają kontrolować poczynania naszych pociech w tak nieograniczonych zasobach Internetu, a tym samym chronić je przed niespodziewanymi zagrożeniami płynącymi z Sieci.

Windows 7 oferuje rodzicom przydatną funkcje, jaką jest Kontrola Rodzicielska. Uruchamiając tę funkcję możemy kontrolować lub ograniczać dziecku czas korzystania z komputera, mamy wgląd w gry i programy z jakich dziecko korzysta.

Aby włączyć kontrolę rodzicielska, należy:

1. Wybrać Start/ Panel sterowania/Konta użytkowników/Filtr rodzinny, a następnie Konfiguruj ustawienia kontroli rodzicielskiej dla wszystkich użytkowników:

2. Wybieramy konto użytkownika dla którego chcemy ustawić kontrolę rodzicielską, przykładowo:

Jeśli wcześniej nie konfigurowaliśmy konta dla naszej pociechy, należy utworzyć nowe konto:

3. Po wybraniu właściwego konta, klikamy opcję Włączona egzekwując bieżące ustawienia.
4. Po włączeniu Kontroli rodzicielskiej dla wybranego konta, możemy modyfikować:
- Limity czasu - określamy limit czasu, w jakim dziecko będzie logować się do komputera;
- Gry - wybierać typy gier, klasyfikacje wiekową, blokować wybrane gry itp.;
- Listę programów, z jakich może korzystać dziecko.


Inne programy  Kontroli Rodzicielskiej

Cenzor jest profesjonalnym polskim programem umożliwiającym kontrolę nad korzystaniem z zasobów z Internetu. Ogranicza dostęp do niecenzuralnych treści, wybranych czatów i komunikatorów. Główny nacisk został położony na strony z pornografią, przemocą i narkomanią.
http://www.cenzor.pl
Opiekun dziecka - umożliwia ograniczenie ilości czasu, jaki dziecko może poświęcić na korzystać z Internetu, zablokowanie funkcji pobierania plików, zapisywanie otwieranych stron i inne przydatne funkcje.
http://www.opiekun.plWebControl - program jest prosty w zastosowaniu dla rodziców i oferuje kompleksowe rozwiązanie w zakresie kontroli dostępu do sieci. Rodzice mogą przede wszystkim blokować dostęp do stron WWW, zablokować dostęp do stron o tematyce erotycznej i pornograficznej, mogą również definiować własne kryteria blokowania. WebControl działa niezależnie od przeglądarki i otoczenia dostępu do Internetu.
http://webcontrol.pl
10 RAD DLA RODZICÓW

1. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem.
 Odkrywaj  wspólnie z dzieckiem zasoby Internetu. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą zainteresować Wasze pociechy, a następnie zróbcie listę przyjaznych im stron Jeśli Wasze dziecko sprawniej niż Wy porusza się po Sieci, nie zrażajcie się – poproście, by było Waszym przewodnikiem po wirtualnym świecie.

2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie.
Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w Sieci, ani też wierzyć we wszystko co o sobie mówią. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich unikania.

3. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci.
Dorośli powinni zrozumieć, że dzięki Internetowi dzieci mogą nawiązywać przyjaźnie. Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi w Sieci może okazać się niebezpieczne. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą spotykać się z nieznajomymi wyłącznie po uzyskaniu zgody rodziców i zawsze w towarzystwie dorosłych lub przyjaciół.

4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych.
Dostęp do wielu stron internetowych przeznaczonych dla najmłodszych wymaga podania prywatnych danych. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu.

5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci.
Wiele dzieci używa Internetu w celu rozwijania swoich zainteresowań i rozszerzania wiedzy zdobytej  w szkole. Mali internauci powinni być jednak świadomi, że nie wszystkie znalezione w Sieci informacje są wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, słowniki).

6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka.
Zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych do dorosłych, ale w obawie przed karą, boją się do tego przyznać. Ważne jest, żeby dziecko Ci ufało i mówiło o tego typu sytuacjach; by wiedziało, że zawsze kiedy coś je zawstydzi lub przestraszy, może się do Ciebie zwrócić.

7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści.
Wszyscy musimy wziąć zwracać uwagę na niewłaściwe czy nielegalne treści w Internecie. Nasze działania w tym względzie pomogą minimalizować  niepożądane  zjawiska w Sieci.  Nielegalne treści można zgłaszać na policję lub do współpracującego z nią punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie – Hotline’u (www.dyzurnet.pl).

8. Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ - Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie.
Przypominaj dzieciom o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego życia, podobnie więc w Internecie obowiązują takie reguły.

9. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko.
Zwracaj uwagę,  jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony ogląda i jak zachowuje się w Sieci. Staraj się poznać  znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem Internetu.

10. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami.
Internet jest doskonałym źródłem wiedzy, jak również źródłem rozrywki. Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób korzystać z oferowanego przez Sieć bogactwa.


źródło: www.dzieckowsieci.pl