Marzec 2015

26 marca 2015r. uczniowie klas VI  wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym przeprowadzonym przez funkcjonariusza z Komisariatu Policji w Chęcinach, st. post. Marzenę Marszałek, która z wykorzystaniem  filmu profilaktyczno – edukacyjnego omówiła problem zagrożeń związanych z lekkomyślnym korzystaniem z Internetu. Przypomniała młodym internautom zasady bezpiecznego i właściwego zachowywania się w Internecie oraz zapoznała ich z obowiązującymi uregulowaniami związanymi z odpowiedzialnością nieletnich.
Spotkanie było działaniem kończącym szkolny projekt „Razem tworzymy bezpieczny Internet”.