Badanie ankietowe 2014

Badanie diagnozujące zakres korzystania z Internetu uczniów klas VI.
Badanie diagnozujące zakres korzystania z Internetu uczniów klas III.