Luty 2014

19 lutego uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej w Piekoszowie, w ramach realizacji szkolnego projektu „Razem tworzymy lepszy - bezpieczny Internet”wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym przeprowadzonym przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach oraz Komisariatu Policji w Chęcinach. 
Celem spotkania było wdrażanie młodych ludzi do bezpiecznego korzystania z zasobów sieci Internet.
Podczas prelekcji wykorzystano film profilaktyczno – edukacyjny z cyklu „Nie warto ryzykować”.  Uwrażliwiono młodzież na problem zagrożeń związanych z lekkomyślnym korzystaniem z Internetu, m.in.: oszustwa, wyłudzenia, ujawnianie poufnych informacji, kontakt z niewłaściwymi stronami oraz propagującymi przemoc. Zaznajomiono z zasadami bezpiecznego i właściwego zachowywania się w Internecie. Wyjaśniono jak ważne jest, właściwe zabezpieczenie komputera, swoich danych oraz stosowanie zasady ograniczonego zaufania w stosunku do osób nowo poznanych.