Badanie ankietowe 2016

Analiza badania ankietowego przeprowadzonego wśród uczniów klas 3 
w roku szkolnym 2015/2016.


Analiza badania ankietowego przeprowadzonego śród uczniów klas 6
w roku szkolnym 2015/2016.